مدیرکل راه آهن شمال۲ اعلام کرد: ۶هزار نفر برای شرکت در آزمون استخدام راه آهن گیلان که ۷تیر برگزار می‌شود ثبت نام کرده اند.

حرف تازه – مدیرکل راه ‌آهن شمال۲ امروز گفت: آزمون استخدامی راه آهن گیلان، ۷تیر با شرکت ۶هزار نفر برگزار می شود.

علی خدایی با بیان اینکه تاکنون  نیرویی جدیدی در راه آهن‌ گیلان جذب نشده است افزود: نیروهایی که در حال حاضر در راه آهن استان مشغول بکارند، به صورت ماموریتی از استان‌های زنجان و قزوین آمده اند.

وی تاکید کرد: ۱۳۱نیروی مورد نیاز راه‌ آهن از طریق آزمون جذب خواهد شد.

راه آهن گیلان ۱۵ اسفند پارسال با حضور رئیس جمهور افتتاح  شد.