معاون امور عمرانی استانداری گیلان به همراه مدیر کل محیط زیست گیلان ، معاون منابع طبیعی استان، مدیر عامل پسماند استان ، فرماندار ، نماینده شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ، شهرداران لاهیجان و سیاهکل، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان، مسئولان امور زندان ها و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان از محل دفن زباله تموشل بازدید و در مورد بهبود شرایط دفن زباله بررسی های لازم انجام و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

 

حرف تازه – معاون امور عمرانی استانداری گیلان به همراه مدیر کل محیط زیست گیلان ، معاون منابع طبیعی استان، مدیر عامل پسماند استان ، فرماندار ، نماینده شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ، شهرداران لاهیجان و سیاهکل، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان، مسئولان امور زندان ها و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان از محل دفن زباله تموشل بازدید و در مورد بهبود شرایط دفن زباله بررسی های لازم انجام و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.