حرف تازه –  ظهر امروز، ۲۷ آذر ماه، بیست و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، به ریاست رضا رسولی و با حضور رئیس کمیسیون بودجه در تالار شورا برگزار و در این نشست، لایحه اصلاحیه و وضع برخی از مواد عوارض پیشنهادی سال آتی بررسی شد. در این نشست، لایحه اصلاحیه و وضع برخی […]

حرف تازه –  ظهر امروز، ۲۷ آذر ماه، بیست و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا، به ریاست رضا رسولی و با حضور رئیس کمیسیون بودجه در تالار شورا برگزار و در این نشست، لایحه اصلاحیه و وضع برخی از مواد عوارض پیشنهادی سال آتی بررسی شد.

در این نشست، لایحه اصلاحیه و وضع برخی از مواد عوارض پیشنهادی سال آتی بررسی شد.

رضا رسولی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: لایحه عوارض پیشنهادی سال آتی در کمیسیون های شورا در حال بررسی است و تصویب این لایحه می تواند به درآمدزایی شهرداری هم کمک نماید.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت در مورد این لایحه گفت: برخی از مفاد این لایحه تغییر و اصلاح شده است.

شیرزاد افزود: برخی مفاد بخاطر رای دیوان تغییر یافته است.

وی تصریح کرد: ۶۳مورد تعرفه عوارض تغییر نکرده است و ۱۱ مورد ماده که کاربرد نداشته با رای دیوان حذف شده است و البته حدود ۲۰ ماده نیز اصلاحاتی داشته است.

محمدرضا شیرزاد همچنین گفت: این لایحه به دیگر کمیسیون های تخصصی شورا نیز ارجاع شده است و به نظر می رسد این لایحه می باید در کمیسیون های مشترک بررسی شود تا با سرعت بیشتری به مرحله تصویب نهایی برسیم.

در ادامه جلسه، مفاد این لایحه، تغییرات و اصلاحات انجام شده با توجه به رای دیوان عدالت اداری با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد.

بررسی مفاد تاسیسات و تجهیزات شهری و مراکز بهداشتی و درمانی، جایگاه های سوخت ، احداث پارکینگ که مراکز انتفاعی هستند و با توجه به طرح تفصیلی جدید ابلاغ شده، بیش از مواد دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورا، مجید نوروزی، مشاور کمیسیون عمران خواستار اضافه شدن ایجاد تاسیسات تصفیه خانه بخصوص برای مراکز درمانی در ردیف ماده تاسیسات شهری، شد. این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد در لایحه جدید این مورد در ذیل تاسیسات شهری اضافه گردد.