جلسه انتخاب شهردار کیاشهر برگزار شد و طی آن حسین لاهوتی، برادر مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، به عنوان شهردار جدید کیاشهر انتخاب شد.

حرف تازه – جلسه انتخاب شهردار کیاشهر برگزار شد و طی آن حسین لاهوتی، برادر مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، به عنوان شهردار جدید کیاشهر انتخاب شد.

در این جلسه طاهره اجتماعی به وضعیت انتخاب شهردار و عدم بررسی دقیق سوابق کاندیداها اعتراض کرد. او در ادامه جلسه را ترک کرد.

فعالیت شهردار پیشین لنگرود چندی پیش تعلیق شده بود.

در سوابق حسین لاهوتی شهرداری کلاچای نیز دیده می شود. او ۴ رای اعضای شورا را کسب کرد.

ناگفته نماند کمیل لاهوتی فرزند نماینده لنگرود نیز شهردار چاف و چمخاله است.