شنیده ها حاکی از آن است یکی از نمایندگان به دلیل تخلفات گسترده ساختمانی با حکم قطعی 561 میلیون تومانی مواجه شده است.

اختصاصی حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است یکی از نمایندگان به دلیل تخلفات گسترده ساختمانی با حکم قطعی ۵۶۱ میلیون تومانی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش این نماینده اکنون با قطعی شدن حکم، همچنان اقدام به پرداخت مبلغ جریمه ساختمانی خود نکرده است.

در شرایطی که کارگران آن شهرداری هم اکنون از حقوق معوقه خود گله مند هستند جای تعجب است چطور فردی که نام نماینده مردم یک شهر را نیز یدک می کشد به خود اجازه می دهد که از یک سو تخلفات گسترده ساختمانی را به جا بگذارد و از سوی دیگر حتی اقدام به پرداخت جریمه خود نیز ننماید.

هرچند مدیریت شهرداری ها با تکیه بر اخذ جرائم ساختمانی شیوه ای به روز و کارآمد به نظر نمی رسد اما امروزه بسیاری از شهرداری های ایران با تکیه بر همین درآمدها اقدام به پرداخت بخش قابل توجهی از هزینه های جاری خود می نمایند و طبیعتا پرداخت این جریمه از سوی نماینده محترم، می تواند بخشی از حقوق معوقه کارگران آن شهرداری را جبران نماید.

امید است در صورت صحت این شنیده ها، چنین مسائلی از دید نهادهای نظارتی پنهان نماند. خبرهای تکمیلی در آینده منتشر خواهد شد.