حرف تازه –  دو شب قبل بود که مسعود نصرتی شهردار رشت به کمک مریم رضاطبع، مدیر حوزه موازی و خارج از چارت ارتباط با رسانه دفتر شهردار اقدام به برگزاری نشست به اصطلاح خبری کرد. نشستی که اگر به صورت فیلم ضبط شده در فضای مجازی هم پخش می شد تفاوت چندانی نداشت چرا […]

حرف تازه –  دو شب قبل بود که مسعود نصرتی شهردار رشت به کمک مریم رضاطبع، مدیر حوزه موازی و خارج از چارت ارتباط با رسانه دفتر شهردار اقدام به برگزاری نشست به اصطلاح خبری کرد. نشستی که اگر به صورت فیلم ضبط شده در فضای مجازی هم پخش می شد تفاوت چندانی نداشت چرا که شهردار از پاسخ به تمامی سوالات چالش برانگیز خودداری کرد و عملا فقط صحبت های خود را به گوش اصحاب رسانه رساند.

حالا با گذشت دو روز در همان صحبت ها نیز دو مورد نقض آشکار به چشم می خورد. ابتدا در شرایطی که شهردار گفته بود هیچ مشاوری ندارد ساعاتی بعد فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا از حضور بیش از ۳۰۰ مشاور تحمیلی در شهرداری خبر داد و حالا در شرایطی که شهردار گفته بود دیگر مسدودی حساب ها به پایان رسیده است ظاهرا بار دیگر شاهد مسدود شدن حساب شهرداری توسط تامین اجتماعی هستیم! 

آقای نصرتی با آن همه وعده محقق نشده و این اظهارات ضد و نقیض حنایتان دیگر نزد رشتوندان رنگ ندارد…