محمود باقری خطیبانی، عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر رشت و مشهور به مرد باروتی شورا بار دیگر به عرصه مدیریت شهری بازگشت.

اختصاصی حرف تازه – محمود باقری خطیبانی، عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر رشت و مشهور به مرد باروتی شورا بار دیگر به عرصه مدیریت شهری بازگشت.

باقری را با انتقادهای تند و تیزش از سید محمدعلی ثابت قدم، شهردار اسبق رشت به یاد داریم. او همان فردی است که بارها و بارها به ریخت و پاش های مالی شهردار وقت اعتراض کرد و در انتقاد از عزل و نصب های پی در پی و سریالی او بارها نطق کرد و با شهروندان سخن گفت.

باقری خطیبانی در انتخابات پنجمین دوره شوراها نتوانست به شورای شهر راه یابد اما او این بار در مقامی دیگر به مدیریت شهری رشت بازگشته است.

با حکم ناصر حاج محمدی شهردار رشت، از این پس حاج محمود باقری خطیبانی به عنوان مشاور اجرایی شهردار فعالیت خواهد کرد. برخی معتقدند این انتصاب با هدف افزایش فشارها بر طیف مخالفین حاج محمدی صورت گرفته است.

آنچه مسلم است در این سال ها حاج محمود چهره ای منتقد معرفی شده است. او به عنوان فردی شناخته می شود که توان نظارتی بالا و بیان انتقادات تند و تیز را دارد. به همین خاطر از باقری خطیبانی انتظار می رود در مسئولیت جدید نیز آن بخش از روحیات خود را حفظ نماید.

حاج محمود باقری باید در این مسئولیت، علاوه بر انتقال تجربیات فردی خود در حوزه مدیریت شهری و ارائه راهکار به منظور پیشبرد بهتر امور، جایگاه خود را نیز احیا کند. او حالا باید به رشتوندان اثبات کند که انتقادهایش از ثابت قدم از حب و بغض های فردی نبوده است و هرکجا که فساد یا ریخت و پاشی ببیند با همان هیجانات رگ غیرتش بیرون می زند و با ارائه اسناد فریاد مبارزه با فساد سر می دهد. 

مسئولیت جدید، می تواند عیار صداقت حاج محمود در آن انتقادات را مشخص نماید و از سوی دیگر می تواند با همراهی او در برنامه های توسعه محور شهری، باقری خطیبانی را از انگ ضد توسعه بودن مبرا کند. این مسئولیت می تواند از یک سو به روند توسعه شهر و مبارزه با فساد کمک نماید و از سوی دیگر می تواند بر آتش اختلافات درون مدیریت شهری بیفزاید. 

حاج محمود باقری که از مدافعین حرم به شمار می رود حالا آمده تا به عنوان مشاور اجرایی شهردار در سنگر دیگری به مردم شهر خدمت کند و گذر زمان نشان خواهد داد هدف از این انتصاب چه بوده است. باید دید در گذر زمان نظر حاج محمود باقری در خصوص مسائلی چون رهن ۹۵۰ میلیون تومانی منزل مسکونی آقای شهردار و یا انتصابات سفارشی احتمالی و یا نظایر آن چه خواهد بود؟ 

و باید دید آیا محمود باقری با انتقال تجارب خود مانع از برخی کج روی ها می شود یا با سکوت خود در برخی موارد همراه و هم مسیر اتفاقات احتمالی خواهد شد؟ هرچه هست این انتصاب حکم تیغ دو لبه برای محمود باقری را دارد و می تواند قضاوت های متفاوتی را در افکار عمومی برای او رقم بزند…