حرف تازه – محمد حسن عاقل منش به صورت سرزده و شبانه از مجموعه اقامتی شهرداری رشت در مجاورت تالاب عینک بازدید کرد و وضعیت این مجموعه را اسفناک توصیف کرد. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت ضمن پیگیری مشکلات این مجموعه گفت: چندین ماه حقوق معوقه کارکنان و کارگران این مجموعه را از […]

حرف تازه – محمد حسن عاقل منش به صورت سرزده و شبانه از مجموعه اقامتی شهرداری رشت در مجاورت تالاب عینک بازدید کرد و وضعیت این مجموعه را اسفناک توصیف کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت ضمن پیگیری مشکلات این مجموعه گفت: چندین ماه حقوق معوقه کارکنان و کارگران این مجموعه را از طریق شهردار پیگیری خواهم کرد.

عاقل منش با اشاره به تخریب دیوار پشتی که نقش جدا کننده مجموعه از محله مسکونی را داشت گفت: چنین اقدامی در دوره شهردار سابق هیچ توجیهی نداشت و چنانچه زیرساخت ها و پیوست های گردشگری در این نقطه دیده شده بود می توانستیم چنین اقدامی کنیم.

وی با بیان اینکه در اواخر شورای دوره سوم این مجموعه افتتاح شده است تصریح کرد: متاسفانه پیشرفت ملموسی در این مجموعه دیده نمی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت گفت: اگر قرار است به مقصد گردشگری تبدیل شویم باید در مجاورت بزرگترین تالاب شهری یک مجموعه اقامتی مناسب داشته باشیم و اطلاع رسانی وجود این چنین مراکزی از اهمیت خاصی برخوردار است .

عاقل منش افزود: بنده و همکارانم در شورای اسلامی شهر و شهردار پیگیر بهره برداری اصولی از این مجموعه و رصدخانه کوشیار گیلانی و مجموعه های پیش بینی شده این مجموعه خواهیم بود.