شنیده ها حاکی از آن است یکی از مدیران کل سابق استان گیلان بازداشت شده است.

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است یکی از مدیران کل سابق استان گیلان بازداشت شده است.

گفته می شود علت دستگیری وی تخلفات گسترده مالی بوده است.

این مدیر، پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار داشته است.

اخبار تکمیلی در آینده منتشر خواهد شد.