حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است یکی از شهرداران پیشین به دلیل آنچه اتهامات مالی عنوان شده در تهران بازداشت شده است. این فرد پرحاشیه که گفته می شود تمایل زیادی به حضور در انتخابات مجلس نیز دارد در صورت صحت این شنیده ها احتمالا باز هم موانع سخت تری را برای […]

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است یکی از شهرداران پیشین به دلیل آنچه اتهامات مالی عنوان شده در تهران بازداشت شده است.

این فرد پرحاشیه که گفته می شود تمایل زیادی به حضور در انتخابات مجلس نیز دارد در صورت صحت این شنیده ها احتمالا باز هم موانع سخت تری را برای تایید صلاحیت در انتخابات پیش روی خود خواهد دید.

علت بازداشت این شهردار معزول، اتهامات مالی عنوان شده و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا منتشر خواهد شد.

وی در کارنامه خود سابقه شهرداری یکی از مراکز استان ها را دارد.