حرف تازه – باران نیکراه به عنوان سفیر کودکان سندروم داون گیلان منصوب شد. طی حکمی از سوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره کانون سندروم داون گیلان، باران (محدثه) نیکراه به عنوان سفیر کودکان سندروم داون گیلان منصوب شد. باران نیکراه دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه گیلان و از مجریان توانمند گیلان است که به عنوان […]

حرف تازه – باران نیکراه به عنوان سفیر کودکان سندروم داون گیلان منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره کانون سندروم داون گیلان، باران (محدثه) نیکراه به عنوان سفیر کودکان سندروم داون گیلان منصوب شد.

باران نیکراه دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه گیلان و از مجریان توانمند گیلان است که به عنوان سفیر کودکان کار استان گیلان نیز فعالیت می‌کند.