حرف تازه – سروش علیزاده رونامه نگار و از فعالین رسانه ای در واکنش به رفتار برخی جوجه سیاسی های جویای نام و قدرت پس از شعارنویسی بر روی ساختمان تاریخی شهرداری رشت نوشت: “صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد/ بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد” امروز سوژه اینستاگرام بسیاری برخی از […]

حرف تازه – سروش علیزاده رونامه نگار و از فعالین رسانه ای در واکنش به رفتار برخی جوجه سیاسی های جویای نام و قدرت پس از شعارنویسی بر روی ساختمان تاریخی شهرداری رشت نوشت:

“صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد/ بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد”

امروز سوژه اینستاگرام بسیاری برخی از فرهیختگان شهر رشت و همچنین جوجه‌های سیاسی جویای نام و قدرت، شعارنویسی روی دیوار عمارت بلدیه رشت است و چنان متعجب دم از تخریب می‌زنند که هرکس نداند فکر می‌کند مثلاً در سوییس زندگی کرده‌اند و این دست رفتارها و تندروی‌ها را ندیده‌اند! رسم مألوف جامعه ما وجود افراد بدون ترمزی شده است که هر کار بخواهند می‌کنند و گویی بازخواستی هم نمی‌شوند و البته تکلیفشان با ملت مشخص است.

“واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند/ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند”

اما تکلیف این نئو جوجه‌های سیاسی مشخص نیست. هرروز با یک گروه و دسته می‌نشینند و افطاری می‌خورند و برای حمایت در برابر هر آن چه دزدی و کثافت و خیانت و خوردن حق ملت است به‌اصطلاح خودشان می‌بندند و دم نمی‌زنند.

ساختمان بلدیه با دو شعار بر روی دیوار که با رنگ و تینر پاک می‌شود تخریب نمی‌شود اما با سیم‌های نابسامان و خطرناک داخلش و رطوبت و… که به علت کم‌کاری و عدم توجه شهردار رشت است شاید تخریب بشود. ابنیه تاریخی رویداد محور این شهر یا ویران شده و یا در حال ویران شدن است. بسیاری از ابنیه تاریخی به‌طور مثال مغازه‌های داخل منطقه ساغریسازان که تحت نظر سازمان میراث فرهنگی است تخریب شد و شهرداری غیرقانونی (چون در صورت میراثی بودن ملک باید اعاده به وضع قبل شود) با کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه گرفت و صورت‌مسئله را پاک کرد اما یک پست اینستاگرامی از جوجه سالوس‌های سیاسی در حمایت از ابنیه تاریخی ندیدیم. خانه شبان ویران شد و این جوجه‌های سیاسی پشت سر مدیر سبب تخریبش ایستادند. اصطلاحاً زدند و بستند و بردند!

 “آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت/ حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو”

شعارنویسی روی دیوار بلدیه رشت جدا از تهی‌مغز بودن افرادی که چنین کاری کردند چون سبب شدند جوجه‌های سالوس سیاسی همین را بهانه کرده بر کم‌کاری شهرداری پوشش بگذارند که هیچ‌کس نگوید چرا در شهر فرهنگی رشت بدترین المان‌ها و تزیینات و نوروزی را داشتیم که گذشت و هم‌اکنون حتی به مسائل و آداب و المان‌های عزاداری مردم هم بی‌توجهی می‌شود.

این‌ها باید بولد شود… باندی که پنجه در گلوی فرهنگ و هنر رشت انداخته و هر پروژه فرهنگی بدون نگاه فرهنگی پروژه کسب درآمد ژن خوب و دار و دسته‌اش شده است. بی‌توجهی به فرهنگ و هنر و تبدیل فرهنگ‌سازی مردم به پیمانکاری‌های یوگی و دوستان غرقابی خواهد شد که نسل اکنون و آینده رشت را به خطر خواهد انداخت.

حرف تازه – انتشار یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت آشنایی مخاطبان با فضای روز جامعه و شهررشت منتشر شده است. مسئولیت محتوای یادداشت بر عهده نگارنده متن است.