دکتر سید آبادی در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای رشت تاکید کرد: برگزاری کارگاه های داستان در حوزه های خلاقانه یا موضوعات مربوط به خوراک از جمله مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

حرف تازه – دکتر سید آبادی  مشاور وزیر ارشاد و مدیر کل دفتر مطالعات  و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد  در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو تصریح کرد :  ایده های خلاقانه تلفیق ادبیات با موضوعات مرتبط با شهر خلاق خوراک شناسی رشت بسیار مطلوب است .
وی اشاره کرد : به طور مثال برگزاری کارگاه های داستان در حوزه های خلاقانه یا موضوعات مربوط به خوراک از جمله مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد .

فاطمه قدیمی : بهره مندی از برند شهر خلاق در تبیین الگویی جدید از توسعه پایدار شهری / برنامه ریزی برای ثبت رشت به عنوان اولین شهر خلاق یادگیرنده جهان

فاطمه قدیمی، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه‌های یونسکو در شهر خلاق رشت در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی  شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به توجه به مقوله کتاب و نشر به عنوان یک صنعت فرهنگی مکتوب یاد اور شد : امروزه در دنیا برنامه ریزی برای صنایع فرهنگی بر مبنای بازده اقتصادی بسیار مورد توجه است . 

وی با اظهار تاسف از اینکه در سالهای اخیر موضوع تولید محتوای کیفی دچار آسیب شده است اظهار داشت: باید این دلایل آسیب شناسی شود و امیدواریم  با رویکرد مناسبی که  دفتر مطالعات فرهنگی وزارت ارشاد در نظر دارد بتوانیم این مسیر را در کشور به خوبی طی کنیم.

وی با با اشاره به اینکه ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی در یونسکو تنها گامی در جهت خوراک  نیست گفت:  بلکه این موضوع در راستای سایر حوزه های خلاقیت از جمله ادبیات نیز  که یکی از این مولفه های هفتگانه شبکه شهرهای خلاق است  می تواند به صورت مکمل عمل کند و دست آوردها و خروجی های مطلوبی را  برای شهر خلاق رشت به ارمغان آورد.

مدیر برنامه‌های یونسکو در شهر خلاق رشت با بیان اینکه این هم پوشانی می تواند از لحاظ آماری و کمیتی ما را به یک رشد قابل قبول در شاخص های توسعه برساند افزود: با یک برنامه ریزی سنجیده و ایجاد کارگروه ها و پروژه های مشارکتی که هر کدام از همکاران در کاربست مشترک توسعه نشر استان گیلان و شهر رشت به آن پرداخته اند می توان به  نتایج  قابل قبولی دست یافت.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت با اشاره به اینکه موضوع پایتخت کتاب سه سال پیش در رشت کلید خورد اظهار داشت :  این افتخار نصیب ما شد که در کنار سایر همکاران در ادارات ذیربط همکاری داشته باشیم .

وی با بیان اینکه مستند سازی مهم ترین اصل در زمینه گرفتن  ثبت های های ملی و بین المللی است تصریح کرد: امیدوارم با جلساتی که برنامه ریزی شده بتوانیم میز یکپارچه نشر و کتاب را برای پایتخت کتاب در استان و شهر رشت به نتیجه برسانیم.

قدیمی با اشاره به  ۴ شهر ثبت شده در حیطه پایتخت کتاب «اهواز و نیشابور و بوشهر و کاشان» تصریح کرد: موضوعی که ما در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهر داری رشت و بنده هم به عنوان نماینده یونسکو در گیلان پیگیر آن هستم بحث شهرهای یادگیرنده در فاز بعدی پس از بحث پایتخت کتاب است البته این دو پروپوزال را باید ما به موزات هم شروع کنیم .  

 وی با تاکید بر اینکه از  ایران هم شهرهای کاشان و بهبهان  در شبکه شهر های یادگیرنده معرفی شده اند خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق برای شهر رشت رخ دهد ؛ رشت  اولین و تنها شهر خلاق یادگیرنده دنیا خواهد شد  که این برند با زیرساختها و نرم افزارهای قابل استفاده می تواند برای کشور جمهوری اسلامی ایران در کرسی های بین المللی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر برنامه‌های یونسکو در شهر خلاق رشت تاکید کرد : من به عنوان یک شهروند و یک شاگرد که در مکتب بسیاری از بزرگواران حاضر در جلسه درسها آموخته ام  معتقدم اگر این اتفاق  «پایتخت کتاب  » امروز و با همکاری دوستان حاضر در جلسه برای شهر رشت رخ ندهد درآینده توسط هیچ حوزه ای رخ نخواهد داد , این را به خاطر پتانسیلی که هر کدام از دوستان در حوزه مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی و خروجی های مناسب فرهنگی دارند بیان می کنم.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت در پایان از مدیر کل دفتر برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خواست کرد تا در زمینه بر گزاری کارگاه ها و سایر موارد مرتبط با توسعه دانش  در سطح  کارکردهای بین المللی از سوی این دفتر به شهر رشت کمک شود . 

  • نویسنده : بهنیا ثابت رفتار