از سال گذشته و با انتصاب جعفری نیا به عنوان یک مدیر غیربومی در سمت مدیریت واحد روابط عمومی شورای شهر رشت و با اتخاذ سیاست های خاص این فرد شاهد بروز مشکلات عمیقی در این حوزه هستیم.

حرف تازه – از سال گذشته و با انتصاب جعفری نیا به عنوان یک مدیر غیربومی در سمت مدیریت واحد روابط عمومی شورای شهر رشت و با اتخاذ سیاست های خاص این فرد شاهد بروز مشکلات عمیقی در این حوزه هستیم.

روابط عمومی هر سازمان و نهادی به نوعی به عنوان ویترین آن نهاد، فعالیت های صورت گرفته، خدمات ارائه شده و سیاست های پیش روی نهاد مربوط را برای آگاهی شهروندان انعکاس میدهد و در این بین بازوی هر واحد روابط عمومی قطعا و یقینا خبرنگاران میباشند.

آسیب شناسی عملکرد مدیریت غیربومی روابط عمومی شورای شهر نشان دهنده این موضوع است که به دلیل عدم تعامل وی با اکثریت اعضای شورا که لازمه فعالیت یک مدیر در این واحد میباشد انعکاس فعالیتها و سیاستهای مدنظر منتخبین مردم به شهروندان که گاها در قالب کمیسیون های تخصصی و گاها در راستای اقدامات فردی صورت می گیرد به ضعیف ترین شکل ممکن صورت میگیرد و یکی از دلایل یأس عمومی شهروندان از شورای پنجم دقیقا همین ضعف در انعکاس صحیح و کامل فعالیت اکثریت اعضای شورای شهر است.

عدم توانایی در بالانس تعاملات این واحد با خبرنگاران، پرداخت فاکتور به برخی رسانه های خاص بدون هیچ ضابطه مشخص و حذف سلیقه ای برخی از خبرنگاران و انتساب این تصمیمات به برخی از اعضای شورا همه و همه باعث نارضایتی اکثریت جامعه خبری رشت از عملکرد مجموعه شورای شهر گردیده است چرا که خبرنگارانی که در همه حال و بدون هیچ چشمداشتی یار و یاور اعضای شورا محسوب میشوند وقتی با این تناقض های رفتاری و برخوردهای سلیقه ای از سوی یک مدیر میانی غیربومی مواجه می گردند از اعضای محترم شورا انتظار برخورد مقتضی داشته و این کمترین مطالبه بحق آنها محسوب می گردد.

قابل به ذکر است ادامه این روند هم باعث تشدید دلسردی و یاس عمومی در بین رشتوندان از عملکرد منتخبین خود در شورای شهر خواهد شد و هم ارتفاع دیوار اختلاف بین خبرنگاران و مجموعه پارلمان محلی را افزایش خواهد داد.