حرف تازه – شهردار رشت به همراه معاونان شهرداری و شهرداران مناطق با سید محمد احمدی فرماندار شهرستان رشت دیدار کرد. دکتر مسعود نصرتی در این دیدار نیاز به اختصاص بودجه برای ایجاد پارک مسافر در رشت را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: باید برای ماندگاری مسافر و هزینه کرد آن در شهر […]

حرف تازه – شهردار رشت به همراه معاونان شهرداری و شهرداران مناطق با سید محمد احمدی فرماندار شهرستان رشت دیدار کرد.

دکتر مسعود نصرتی در این دیدار نیاز به اختصاص بودجه برای ایجاد پارک مسافر در رشت را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: باید برای ماندگاری مسافر و هزینه کرد آن در شهر برنامه ای درست تدوین شود.

اگر پرداختی به نیروهای شرکتی شهرداری رشت انجام نشده از سوی شرکت ها بوده است

شهردار رشت با اشاره به پرداخت حقوق تمامی نیروهای شرکتی شهرداری رشت افزود: کسی در سال جدید بدون حقوق به خانه نرفت و ما عیدی ها را نیز به شرکتها پرداخت کردیم که اگر پرداختی انجام نشده، از سوی شرکتها بوده است.

نصرتی بر اثرگذاری همراهی مسئولان در به ثمر رسیدن مصوبات و فعالیت های شهرداری رشت تاکید کرد و گفت: میزان بدهی های شهرداری بالا است و هر پولی که وارد می شود لحظه ای خرج می شود.

بسیاری از فعالیت های شهرداری وظیفه ذاتی نیست/ دستگاه ها هماهنگ عمل کنند

احمدی فرماندار شهرستان رشت نیز در این دیدار با بیان اینکه مردم در حال رصد عملکرد ما هستند و با ذره بین نگاه می کنند اظهار داشت: امیدوارم در سال جدید مردم با شتاب بیشتری برای خدمت به مردم گام بردارند و هر کاری که از دستمان بر می آید کوتاهی نکنیم.

فرماندار شهرستان رشت برنامه ریزی برای تبدیل رشت به مقصد گردشگری را مورد تاکید قرار داد و افزود: در ایام نوروز ورود مسافر به این شکل به شهر رشت و چادرهایی که در خیابان ها زده اند زیبنده رشت نیست.

احمدی با بیان اینکه باید با ظرافت با این پدیده مواجه شد گفت: ورود چنین گردشگرانی هیچ سودی برای رشت ندارد آنها همه چیز را از شهر خود آورده اند حتی آب معدنی را نیز از شهرهای خود خرید کرده اند.

وی تاکید کرد: باید فعالیت ها به صورت متمرکز باشد و سازمان های مربوطه هماهنگ عمل کنند.

فرماندار رشت افزود: در بسیاری از فعالیت ها که شهرداری ورود می کند وظیفه ذاتی آن نیست و وظیفه اصلی برخی از دستگاه ها نادیده گرفته می شود. بحث نقد هیچ دستگاهی مطرح نیست در بسیاری از مناسبت ها باید تنها پشتیبانی با شهرداری باشد و اجرا را نباید به شهرداری محول کرد.

فرماندار شهرستان رشت تاکید کرد: در حوزه پسماند نیز باید همه پای کار باشند و باید به صورت کلان دیده شود. 

تاکید شهردار منطقه ۳ بر ساماندهی چادر مسافران

کحالی مدیر شهرداری منطقه ۳ نیز در این جلسه با اشاره به بی نظمی گردشگران در احداث چادر در شهر گفت: این افراد با همه محدودیت ها آمده اند تفریح کنند و حق آنها است اما با این روش تنها برای شهر مقصد هزینه هستند.

وی با تاکید بر ساماندهی چادر مسافران افزود: باید محل استقرار آنها و نوع و ترکیب چادرهایشان را مشخص کرد نه اینکه هر جا را مناسب دیدند چادر برپا کنند.