اولین شعبه غذای آماده به طبخ BBQ در رشت افتتاح شد.

حرف تازه – اولین شعبه غذای آماده به طبخ BBQ در رشت افتتاح شد.

این فروشگاه روز گذشته با حضور حامد عبدالهی رئیس شورای استان گیلان افتتاح شد. 

BBQ در خمسه بازار رشت واقع است.

تصاویر از پویا طوفانی