تی تی خبر : محمد صادق حسنی در گفت و گو با تی تی خبر با اشاره به اینکه حل مشکل اشتغال نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد و یک کار فرابخشی است افزود: برای این امر در استان گیلان باید همه دستگاه ها و سازمانهای ذیربط وارد عمل شوند. ذیحساب و معاون مالی ایمیدرو با […]

تی تی خبر : محمد صادق حسنی در گفت و گو با تی تی خبر با اشاره به اینکه حل مشکل اشتغال نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد و یک کار فرابخشی است افزود: برای این امر در استان گیلان باید همه دستگاه ها و سازمانهای ذیربط وارد عمل شوند.
ذیحساب و معاون مالی ایمیدرو با اشاره به آمار بیکاری در گیلان گفت: گیلان از جوانان متعهد و تحصیلکرده بهره می برد اما متاسفانه نه تنها برای اشتغال این سرمایه ها تاکنون فکری نشده است بلکه درصد اشتغال ایجاد شده با اولویت قرار گرفتن رابطه به جای ضابطه و همچنین عدم توجه به شایسته سالاری اقتصاد گیلان را به سمت قهقرا پیش برده است.

وی با تاکید بر اینکه بیکاری آسیب های اجتماعی و فرهنگی بسیاری به همراه دارد گفت: این آسیب اجتماعی علاوه بر ایجاد افسردگی در بین جوانان امروز عامل بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی شده است.
حسنی با بیان اینکه نوع نگرش جامعه به کار نیاز به یک بازتعریف اساسی دارد چرا که عدم توجه به کار آفرینی و عدم روحیه کار گروهی خلا فرهنگی امروز جامعه ما است؛ تصریح کرد: البته نباید وجود قوانین دست و پا گیر اداری و نیز شرایط نامناسب بازار تجارت در جامعه ایران را در این بین نادیده گرفت چرا که چنین محیطی سبب دلسردی سرمایه گذاران می شود.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید برنامه ای مدون برای اشتغالزایی تدوین کرد با توجه به توفقیقاتی که در برجام حاصل شده است باید برای بهرهگیری از فرصت ایجاد شده برنامه ریزی کرد.
ذیحساب و مدیرمالی سازمان ایران گردی و جهانگردی کل کشور با بیان اینکه برای رهایی از معضل بیکاری در کوتاه مدت نیاز به کارخانجات کوچک و بنگاه های زود بازده داریم افژود: در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط جهت ایجاد اشتغال و درآمد استفاده می شود. وی ادامه داد: معمولا صنایع کوچک و متوسط به دلیل انعطاف پذیری در مقابل تغییرات از یک سو و سرمایه اولیه محدود مورد نیاز این بنگاه ها از سوی دیگر می تواند کمک حال دوران گذار باشند.
وی احیای کسب و کار های خرد را از دیگر راهکارها برای بیرون رفت از آمار فزاینده بیکاری در گیلان اشاره کرد و اظهار داشت: مشاغل خانگی نقش موثری در اقتصاد خانواده و خوداتکایی خانواده ها دارند که در صورت برنامه ریزی مناسب برای فروش و بازار رسانی در کنار تولید میتواند سطح درآمد خانواده ها را افزایش دهد. متاسفانه امروز مشاغل خانگی در روستاها نیز رو به فراموشی می رود که باید برای رفع آن چاره اندیشی کرد .