با صدور حکمی، محمدرضا فروتن به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت منصوب شد.

حرف تازه – مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت منصوب شد.

با صدور حکمی، محمدرضا فروتن از این پس عهده دار مسئولیت  روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت خواهد بود.

وی پیش از این تجاربی چون کارشناسی روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، مدیر انجمن دانشجویان و دانش آموختگان گردشگری استان گیلان، کارشناس فرهنگی شهرداری رشت و مشاور  رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت را در کارنامه داشته است.

شایان ذکر است آرمان هوسمی پیش از محمدرضا فروتن به عنوان مسئول روابط عمومی این سازمان مشغول فعالیت بود.