حرف تازه – طی احکامی از سوی سید امیرحسین میرحیدری، اعضای هیئت رئیسه هیئت تنیس خاکی شهرستان رشت معرفی شدند.  بر اساس احکام صادره از سوی سرپرست هیئت تنیس خاکی شهرستان رشت، سرکار خانم آسیه نوید به عنوان نایب رئیس این هیئت در شهرستان رشت منصوب شد. امیررضا محمدیان نیز عهده دار مسئولیت دبیری این هیئت […]

حرف تازه – طی احکامی از سوی سید امیرحسین میرحیدری، اعضای هیئت رئیسه هیئت تنیس خاکی شهرستان رشت معرفی شدند. 

بر اساس احکام صادره از سوی سرپرست هیئت تنیس خاکی شهرستان رشت، سرکار خانم آسیه نوید به عنوان نایب رئیس این هیئت در شهرستان رشت منصوب شد. امیررضا محمدیان نیز عهده دار مسئولیت دبیری این هیئت در شهرستان رشت شد.

همچنین با صدور احکامی از سوی سید امیرحسین میرحیدری، آقایان ابراهیمی مدیر مجموعه زمین تنیس امپراطور، دکتر کاوه مدیر مجموعه زمین تنیس قصربازی، دکتر پورمحک مدیر مجموعه زمین تنیس هتل کادوس، حجت جاوید و همچنین زینب فلک دوست معاون فرهنگی ورزشی سازمان فرهنگی شهرداری رشت به عضویت هیئت رئیسه این هیئت در شهرستان رشت درآمدند.

در دیگر حکم صادر شده بهنیا ثابت رفتار، مشاور رسانه ای و عضو کمیته فرهنگی باشگاه سپیدرود رشت، به عنوان مسئول روابط عمومی هیئت تنیس خاکی شهرستان رشت منصوب شد.