حرف تازه – در ادامه عزل و نصب های شهرداری رشت، صبح امروز انتصابات جدیدی از سوی سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت صورت گرفت. بر این اساس سمیه رستگار ، با حفظ سمت به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شد. وی از مهر ماه سال گذشته به عنوان مدیر شهرداری منطقه سه رشت […]

حرف تازه – در ادامه عزل و نصب های شهرداری رشت، صبح امروز انتصابات جدیدی از سوی سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت صورت گرفت.

بر این اساس سمیه رستگار ، با حفظ سمت به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شد. وی از مهر ماه سال گذشته به عنوان مدیر شهرداری منطقه سه رشت مشغول فعالیت است.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی سید محمدعلی ثابت قدم، یعقوب امیری به عنوان معاون مالی اداری سازمان سیما و منظر شهری منصوب شد. از جمله سوابق امیری مدیر شهرداری منطقه دو رشت است.

حرف تازه ضمن تقدیر از زحمات مدیران پیشین این دوحوزه یعنی آقایان ماه پسند و پنجره ساز، برای مدیران جدید آرزوی توفیق دارد.