فاطمه شیرزاد اظهار داشت: پنجاه و دومین جلسه فوق العاده صحن شورای رشت به منظور انتخاب هیئت رئیسه جدید عصر امروز به صورت علنی در ساختمان شورا برگزار می شود.

حرف تازه – سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت گفت: پنجاه و دومین جلسه فوق العاده صحن شورای رشت به منظور انتخاب هیئت رئیسه جدید عصر امروز در ساختمان شورا برگزار می شود.
فاطمه شیرزاد با تبریک فرا رسیدن ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهار کرد: عزت و افتخار ایران اسلامی مدیون رشادتهای این سربازان انقلاب است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای رشت بیان کرد: اعضای شورا بر اساس قانون و با توجه به اتمام نخستین سال فعالیت شوراها باید هر چه سریعتر نسبت به انتخاب هیئت رئیسه جدید اقدام کنند.
شیرزاد با بیان اینکه نشست های متعددی در راستای انتخاب هیئت رئیسه شورای رشت برگزار شده است بیان کرد: اعضای شورا پس از برگزاری جلساتی در این باره ساعت ۱۸ عصر امروز نسبت به انتخاب و معرفی هیئت رئیسه جدید شورای رشت اقدام می کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت گفت: این جلسه به صورت علنی و با حضور رسانه ها در ساختمان شورای رشت واقع در میدان صیقلان برگزار می شود.