عضو شورای شهر رشت در واکنش به امضای محمدصادق حسنی، نماینده رشت، برای استیضاح وزیر ورزش در حمایت از تراکتورسازی اظهار داشت: برای برخی همشهریانم آرزوی صبر دارم.

حرف تازه – عضو شورای شهر رشت در جلسه دیروز شورا در واکنش به امضای محمدصادق حسنی، نماینده رشت، برای استیضاح وزیر ورزش در حمایت از تراکتورسازی اظهار داشت: برای برخی همشهریانم آرزوی صبر دارم.

فرهام زاهد با بیان اینکه آقای حسنی باید مواظب امضاهایشان باشند تصریح کرد: اینکه نماینده رشت با نمایندگان آذری زبان برای استیضاح وزیر ورزش در حمایت از تراکتور سازی همراه می شود را نمی دانم باید کجای دلمان بگذاریم؟

عضو شورای شهر رشت در ادامه خاطر نشان کرد: برای اینکه ایشان به مجلس برسند از ایشان حمایت کردیم و همچنان تاوان این حمایت ها را پس می دهیم.

زاهد در پایان گفت: بابت برخی اقدامات امیدورام خداوند به مردم رشت صبر بدهد.