حرف تازه – مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: با وجود عدم تمایل ما با توجه به حکم دادگاه شعبه شش رشت امتیاز حضور در لیگ برتر در اختیار “تن‌زاده” قرار دارد. مریم بخشی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان در مورد مالکیت باشگاه سپیدرود رشت حکم داوری خود را اعلام کرد اظهار داشت: […]

حرف تازه – مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: با وجود عدم تمایل ما با توجه به حکم دادگاه شعبه شش رشت امتیاز حضور در لیگ برتر در اختیار “تن‌زاده” قرار دارد.

مریم بخشی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان در مورد مالکیت باشگاه سپیدرود رشت حکم داوری خود را اعلام کرد اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان با درخواست هواداران به موضوع مالکیت باشگاه سپیدرود ورود کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به اینکه حکم تعلیق داوری انجام شده در مورد باشگاه سپیدرود رشت از سوی دادگاه شعبه شش رشت به اداره کل ورزش و جوانان ابلاغ شد گفت: حکم دادگاه به هیئت فوتبال استان گیلان ارسال شد.

وی با اذعان به اینکه جواد تن‌زاده مالک باشگاه سپیدرود رشت است و پروانه فعالیت باشگاه سپیدرود گیلان به نام محمد نوین صادر شد افزود: با وجود عدم تمایل ما امتیاز حضور در لیگ برتر با توجه به حکم دادگاه شعبه شش رشت در اختیار تن‌زاده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان با بیان اینکه تا ابلاغ حکم نهایی دادگاه مالکیت باشگاه سپیدرود رشت در اختیار تن زاده قرار گرفته است ابراز داشت: برای صدور حکم نهایی باید مراحل قانونی طی شود.

بخشی با اشاره به اینکه مطابق رای دادگاه شعبه شش دادگستری رشت مراحل داوری مالکیت باشگاه سپیدرود متوقف شده است بیان داشت: در حکم قطعی دادگاه امکان رخ دادن هر اتفاقی وجود دارد.

تسنیم