دکتر حسن تأمینی، حمایت رسمی خود را از دکتر مسعود اسلامی اعلام کرد.

حرف تازه – دکتر حسن تأمینی، حمایت رسمی خود را از دکتر مسعود اسلامی اعلام کرد.

دکتر حسن تأمینی، نماینده اسبق مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، حمایت رسمی خود را از دکتر مسعود اسلامی، کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

نایب‌رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر مسعود اسلامی را به عنوان تنها کاندیدای مورد حمایت خود در شهرستان اعلام کرد.

اسلامی و تأمینی اصالتاً اهل بخش لشت نشا شهرستان رشت و فعال در عرصه بهداشت و درمان هستند.