جدول مدیریت اضطراری بار یا احتمال خاموشی با برنامه از امروز در سایت شرکت توزیع برق قابل رویت است.

حرف تازه – شرکت توزیع برق استان امروز اعلام کرد :  شهروندان می توانند جدول مدیریت اضطراری بار یا احتمال خاموشی با برنامه را از امروز ۱۶ تیر در سایت این شرکت به آدرس  www.gilanpdc.irمشاهده کنند.
شهروندان می توانند برای کسب آگاهی بیشتر از جدول زمانبندی خاموشی ها احتمالی برق  با شماره ۳۳۶۶۵۰۰۰ تماس بگیرند.
جهت دانلود کلیک کنید

  • نویسنده : بهنیا ثابت رفتار