حرف تازه – عباس آخوندی با کسب رای اعتماد مجدد از نمایندگان مجلس در وزارت راه ماندنی شد.  استیضاح وزیر راه امروز در مجلس حائز اکثریت آرا نشد و نمایندگان با ۹۲ رای موافق، ۱۵۲ رای مخالف استیضاح و ۲ ممتنع از مجموع ۲۴۶ رای ماخوذه با طرح استیضاح آخوندی مخالفت کردند. استیضاح وزیر راه […]

حرف تازه – عباس آخوندی با کسب رای اعتماد مجدد از نمایندگان مجلس در وزارت راه ماندنی شد.

 استیضاح وزیر راه امروز در مجلس حائز اکثریت آرا نشد و نمایندگان با ۹۲ رای موافق، ۱۵۲ رای مخالف استیضاح و ۲ ممتنع از مجموع ۲۴۶ رای ماخوذه با طرح استیضاح آخوندی مخالفت کردند.

استیضاح وزیر راه نیز با دقایقی اختلال و حواشی همراه بود و آخوندی مدعی شد که موجودی حساب او هنگام شروع دولت ۴٫۵ میلیون تومان بوده است.