وزارت نیرو در نظر دارد همزمان با برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در روز پنجشنبه ۹۷/۱۲/۱۷ نسبت به استخدام نیرو در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های آب و فاضلاب روستایی در سطح کشور اقدام نماید.

حرف تازه – اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: وزارت نیرو در نظر دارد همزمان با برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در روز پنجشنبه ۹۷/۱۲/۱۷ نسبت به استخدام نیرو در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های آب و فاضلاب روستایی در سطح کشور اقدام نماید.

داوطلبان می توانند از تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰ لغایت ۹۷/۱۱/۹ به سایت سازمان جهاد دانشگاهی به آدرس  www.hrtc.ir مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.