حرف تازه – چندی پیش بود که اسنادی مالی از پاداش‌های نجومی دو مدیر در یکی از شهرداری‌ها در فضای مجازی منتشر شد. در این اسناد مالی ظاهرا این دو مدیر آقا و خانم در مجموع مبلغی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان را بابت پاداش‌های یک‌ساله خود دریافت کردند.  گفته می شود این دو مدیر […]

حرف تازه – چندی پیش بود که اسنادی مالی از پاداش‌های نجومی دو مدیر در یکی از شهرداری‌ها در فضای مجازی منتشر شد. در این اسناد مالی ظاهرا این دو مدیر آقا و خانم در مجموع مبلغی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان را بابت پاداش‌های یک‌ساله خود دریافت کردند. 

گفته می شود این دو مدیر نجومی بگیر اما با افزایش روابط و رانت خود هریک موفق شدند تا با برخی حمایت‌های خاص سمتی مناسب را برای خود دست‌وپا کنند!

اما نکته جالب در مورد این دو نفر این است که انتصاب هر دو نفر در احکام جدیدشان به طرز عجیبی خارج از چارت سازمانی است. موضوعی که قطعاً در صورت صحت سازمان بازرسی و حراست شهرداری مذکور به آن ورود خواهد کرد.

منبع : رشت ۲۰