شش تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت با ارسال نامه ای به علی بهارمست، سرپرست شهرداری رشت خواستار جلوگیری از معرفی های موردی و نورچشمی های برخی افراد شدند.

حرف تازه – شهرداری رشت نزدیک به هزار نیروی قراردادی دارد که برخی از آنها بیش از دو دهه سابقه کار دارند. با این حال در روزهای اخیر شنیده می شود برخی به دنبال تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای قراردادی به دور از ضوابط قانونی هستند. 

در همین راستا شش تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت با ارسال نامه ای به علی بهارمست، سرپرست شهرداری رشت خواستار جلوگیری از معرفی های موردی و نورچشمی های برخی افراد شدند.

در متن نامه این شش عضو شورا با اشاره به دغدغه نیروهای قراردادی شهرداری رشت برای تبدیل وضعیت و شایسته سالاری و فرصت برابر برای همگان، آمده است:

جناب آقای بهارمست

سرپرست محترم شهرداری رشت

سلام علیکم

نظر به پیگیری های صورت گرفته در خصوص تبدیل وضعیت و انتصاب نیروها، علی الخصوص نیروهای قراردادی، در سال ۹۶ مکاتباتی در خصوص برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهیا قراردادی به استانداری و سازمان شهرداری ها انجام شده است و تمامی کارکنان قراردادی که تعداد آنها ۹۹۵ نفر و پست های بلا تصدی جهت تبدیل وضعیت آنها حدود ۳۵۰ پست به استانداری گیلان اعلام شد با توجه به اینکه تعداد زیادی از این کارکنان دارای سابقه، تخصص و تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حوزه های شهرداری می باشند می بایست فرایند تبدیل وضعیت آنها بر اساس قوانین و مقررات موجود با برگزاری آزمون و فرصت برابر برای همگان انجام پذیرد اما متاسفانه گزارش های دریافتی حاکی از معرفی موردی افراد برای تبدیل وضعیت می باشد.

حالیه اینجانبان اعضای شورای اسلامی شهر رشت اعلام می داریم در راستای برقراری عدالت و جلوگیری از تبعیض و انتخاب سلیقه ای و گزینشی افراد از معرفی موردی کارکنان برای تبدیل وضعیت اکیدا خودداری گردد تا همه این کارکنان در شرایط برابر برای پست های بلاتصدی رقابت نموده و افراد شایسته تبدیل وضعیت گردند.

امضا کنندگان این نامه حامد عبدالهی، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد و حجت جذب بودند.