احمد رمضانپور در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با بیان نواقص برنامه سال گذشته روز رشت، اظهار داشت: برای رفع نواقص سال گذشته باید یک کارگروه بزرگ تشکیل می شد.

حرف تازه – احمد رمضانپور در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با بیان نواقص برنامه سال گذشته روز رشت، اظهار داشت: برای رفع نواقص سال گذشته باید یک کارگروه بزرگ تشکیل می شد.

عضو شورا افزود: سال گذشته مهمانان و اعضای شورا جای نشستن نداشتند، تبلیغات خوبی نشده بود و یکی از نمایندگان مجلس رشت دعوت نشده بود و بجای نمایندگان رشت، نماینده یکی دیگر از شهرستانها سخنرانی کرد.
رمضانپور افزود: گرفتاری های استان و رشت بسیار زیاد است. باید از ظرفیت همه ارگان ها استفاده کرد. رشت تنها شهرداری نیست. باید از ظرفیت نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندار، سپاه و مجمع نمایندگان استان و … استفاده کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا تصریح کرد: تلاش شود با فرماندار نشستی داشته باشیم.
رمضانپور با تاکید بر نقش هویتی رشت ابراز کرد: کشورهای همسایه بدون سابقه فرهنگی برای خودشان هویت می سازند و ما عقب افتاده ایم.
وی تصریح کرد: ابزارهای نوین هم فرصت هست و هم تهدید. روایت جوانان نوازنده علم الهدی جهانی شد. ما چه کرده ایم که فرزندان جمهوری اسلامی سالروز شهادت امام خود را نمی دانند هر چند برخورد هم ناشایست بود.
عضو شورا تاکید کرد: مدیر متولی پیاده راه فرهنگی باید برای اعیاد ملی و دینی و اداره پیاده راه برنامه داشته باشد.