شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی گیلان از مجمع نمایندگان استان درخواست کرد از حق دریای کاسپین در جریان انتقال آب این دریا به استانهای کویری حمایت کنند.

حرف تازه – شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی گیلان از مجمع نمایندگان استان درخواست کرد از حق دریای کاسپین در جریان انتقال آب این دریا به استانهای کویری حمایت کنند.

در این نامه آمده است:

مجمع محترم نمایندگان استان گیلان

با سلام و احترام

باستحضار میرساند خبر تصویب مبلغ ۵۰ میلیارد ریال ردیف بودجه جهت مطالعه طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای کاسپین به سمنان موجب نگرانی کنشگران محیط زیست استان شده است.

این نگرانی در حالی بیشتر می شود که دولت محترم با شعار حمایت از محیط زیست بر روی کار آمده اما صراحتا با اتخاذ مواضع ضد طبیعت به پیکار با آن روی آورده است.

همانگونه که مستحضرید مطالعات طرح انتقال آب به سمنان در سال ۱۳۹۴ نیز صورت پذیرفته بود که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید آن است که شاخص اقتصادی نسبت فایده به هزینه (B/C) در این طرح ۰/۵۳ است. به این معنی که نیمی از هزینه های این پروژه زیان حاصل از عدم توجیه اقتصادی طرح است.

♦️لذا ضمن تشکر از اعلام مواضع برخی از نمایندگان محترم در طی بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ ، شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان انتظار دارد که کلیه نمایندگان استان نسبت به این طرح مخرب که موجب برهم خوردن توان منطقه و تهدیدی بر علیه پایداری و ثبات زیستی مردمان استان های شمالی خواهد بود مواضعی روشن ، شفاف و منطقی اتخاذ نموده و با همراه نمودن سایر نمایندگان مجلس از تصویب نهایی این پروژه که بر خلاف اصل صریح ۵۰ قانون اساسی حیات نسل های امروز و فردا را با مخاطره مواجه می سازد جلوگیری بعمل آورند.

بی شک حمایت تمامی دلسوختگان شمال کشور در تمامی مراحل پیگیری این طرح همراه و یاور شما خواهد بود

با تجدید احترام
شورای هماهنگی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان