پس از دیدن استوری جنجالی رضا رسولی مبنی بر مسدود شدن کوچه های شورا توسط ماشین سنگین،حضور چماق داران و نیروی امنیتی، تصمیم گرفتم که خودم از نزدیک ماجرا را پیگیری کنم.

حرف تازه – پس از دیدن استوری جنجالی رضا رسولی مبنی بر مسدود شدن کوچه های شورا توسط ماشین سنگین،حضور چماق داران و نیروی امنیتی، تصمیم گرفتم که خودم از نزدیک ماجرا را پیگیری کنم.

از جلسه خارج شدم تا نگاهی به کوچه بیندازم اما در کمال ناباوری درب ورودی شورا بسته بود و هیچ کس اجازه ورود و خروج به داخل و بیرون از ساختمان را نداشت.

کمی نگران شدم به سرعت خود را به جلسه رساندم تا موضوع را با دوستان رسانه ای در میان بگذارم اما در عین ناباوری، شورا دیگر آن شورای ۵ دقیقه پیش نبود. ۳ نفر از اعضا با سرعت جلسه را ترک کرده بودند و جو جلسه بسیار سنگین شده بود.

با ترک جلسه آن هم به این صورت، اولین چیزی که به ذهنم رسید احتمال بمب گذاری در ساختمان عمارت میرزا خلیل رفیع بود، در همین میان چشمم به رمضان پور و زاهد دو عضو شورای شهر رشت افتاد که سعی در آرام کردن خبرنگاران حاضر در جلسه داشتند اما ترس و وحشت سراسر محوطه را فرا گرفته بود.

حتی عده ای صحبت از مین گذاری در کوچه های شورا می کردند که ناگهان رئیس شورا وارد اتاق شد، همه نگاه ها به او بود که وی گفت: لطفا خونسردی خودتان را حفظ کنید‌.

در همین لحظه علیپور عضو دیگر شورا گفت: ما در برابر این مردم مسئول هستیم. بعد از این جمله، دیگر مطمئن بودم که همگی در خطریم. تصمیم گرفتم به تنهایی از ساختمان فرار کنم، اما از آنجایی که من نقشه فرار از شورا را در پشت خود خالکوبی نکرده بودم پشیمان شدم و پیش دوستانم ماندم تا اوضاع آرام شود.

خوشبختانه پس از چند ساعت نگرانی و استرس اعلام کردند که مسیر پاکسازی شده و ما آزادیم. به سرعت از ساختمان خارج شدم و به آغوش خانواده بازگشتم.

پی نوشت:

این متن تنها یک شوخی با اتفاقات اخیر جلسه شورای رشت است و خبر یا حتی صحبتی از بمب گذاری و مین گذاری نبوده است. گفتنی است یکی از اعضای شورا در جلسه انتخاب شهردار با انتشار چند استوری در اینستاگرام خبر از مسدود بودن کوچه های ساختمان شورا و همچنین حضور چماق داران در اطراف آن ساختمان را داده بود که پس از درج این پست در صفحه خود، جلسه را ترک کرد.

منبع یادداشت: پایگاه خبری به وقت خبر