حرف تازه – عصر امروز انتصابات جدید شهرداری رشت در جلسه ستادی شهرداری رونمایی شد و طی احکامی از سوی مسعود نصرتی معاونان، مدیران و مشاوران جدید شهرداری رشت معرفی شدند. در حالیکه در انتصابات امروز شمار زیادی از مدیران در سمت های مختلف مدیریتی تغییر کردند اما تفاوت بسیاری بین نحوه انتصابات نصرتی و […]

حرف تازه – عصر امروز انتصابات جدید شهرداری رشت در جلسه ستادی شهرداری رونمایی شد و طی احکامی از سوی مسعود نصرتی معاونان، مدیران و مشاوران جدید شهرداری رشت معرفی شدند.

در حالیکه در انتصابات امروز شمار زیادی از مدیران در سمت های مختلف مدیریتی تغییر کردند اما تفاوت بسیاری بین نحوه انتصابات نصرتی و ثابت قدم به چشم می خورد.

در دوران شهردار سابق رشت انتصاباتی که در آستانه استیضاح، طرح سوال و یا مسائل اینچنینی شکل می گرفت شائبه هایی از تاثیر نشست های شبانه، بر تصمیمات مدیریتی را به وجود می آورد هرچند شاید چنین موضوعی صحت نداشته باشد اما به هر حال این شائبه به وجود می آمد. اما امروز مسعود نصرتی مدیران شهرداری را دور یک میز گرد هم آورد و در فضایی صمیمانه و آرام، هریک از مدیران به بیان بخشی از سوابق خود پرداختند. سوابقی که نشان می داد رزومه کاری، سطح تحصیلات و تجارب موفق، قطعا و بدون تردید بیش از روابط تاثیرگذار بوده است.

در دوران شهردار سابق بارها زمزمه های نارضایتی مدیران از نحوه برخورد شهردار معزول به گوش می رسید اما امروز علی رغم صدور بیش از ۳۰ حکم انتصاب، تمامی مدیران با رضایت و حفظ کرامت و شانیت و با قدردانی از سوابق و خدماتشان از جلسه ستادی خارج شدند.

در دوران شهردار سابق شاهد انتصابات زیادی با عمر کوتاه بودیم اما امروز به نظر می رسد مسعود نصرتی پس از رصد کردن شرایط و بررسی سوابق مدیران، یکبار برای مدتی طولانی دست به تغییر زده است و بنابراین به این زودی شاهد تغییر و تحولات مجدد در همین حوزه ها نخواهیم بود.

به هرحال امروز خون تازه ای به رگ های مدیریتی شهرداری رشت تزریق شده است و قطعا همه آنها که دل در گرو توسعه رشت و اعتلای جایگاه آن دارند پیش از آن که عملکرد مدیران جدید را ببینند دست به قضاوت زودهنگام نخواهند زد.