جلسه شورای اسلامی کار شهرداری رشت روز چهارشنبه پنجم تیر ماه با دستور بررسی وضعیت بیمه تامین اجتماعی کارکنان و ارتقای گروه شغلی تعدادی از کارگران در دفتر مدیر سرمایه انسانی این مجموعه برگزار شد.

حرف تازه – در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه شورای اسلامی کار شهرداری رشت، مکاتبه با مدیر امور مالی شهرداری رشت برای پرداخت چهار ماه حق بیمه معوق تامین اجتماعی که باعث نگرانی های کارکنان شده بود در دستور کار قرار گرفت.

ارتقای گروه شغلی دو تن از کارگران سازمان عمران و بازآفرینی و یکی از کارگران مرکز برای دو گروه شغلی، مورد موافقت اعضای شورا و مدیر سرمایه انسانی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین مشکلات کارکنان در زمینه بیمه تکمیلی مطرح شد که قرار شد پیگیری های لازم انجام شود.