حرف تازه –  در ادامه رایزنی های گسترده دکتر جواد تن زاده، مالک جوان باشگاه سپیدرود رشت، در سطح وزرا به منظور جلب حمایت از برنامه های فنی و طرح های اقتصادی در راستای حمایت کامل از باشگاه سپیدرود، عصر چهارشنبه ۲۰ دی ماه دیدار با دکتر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، […]

حرف تازه –  در ادامه رایزنی های گسترده دکتر جواد تن زاده، مالک جوان باشگاه سپیدرود رشت، در سطح وزرا به منظور جلب حمایت از برنامه های فنی و طرح های اقتصادی در راستای حمایت کامل از باشگاه سپیدرود، عصر چهارشنبه ۲۰ دی ماه دیدار با دکتر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.

جلسه مالک جدید باشگاه سپیدرود با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده از سوی مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و با محوریت جلب حمایت وزیر از برنامه ها و طرح های اقتصادی دکتر تن زاده جهت حمایت از باشگاه سپیدرود برگزار شد.

ارتباط با وزرا و مدیران کل در سطح کلان از جمله راهکارهای مدیریتی مالک جوان باشگاه سپیدرود است که به منظور شناسایی نقش و جایگاه این تیم ارزشمند و نیز به منظور جلب حمایت آنها از طرح های اقتصادی و برنامه های کلان خود به عنوان راهکار مدیریتی این مالک جوان باشگاه سپیدرود تدوین شده است که در این بین همراهی، برنامه ریزی و حمایت نماینده رشت تاثیر بسزایی در برگزاری جلسات، تحقق اهداف و پیشبرد امور خواهد داشت.

در این نشست پس از ارائه برنامه ها از سوی مالک سپیدرود، آذری جهرمی ضمن اعلام حمایت از برنامه های دکتر تن زاده و باشگاه سپیدرود، پیشنهادات و راهکارهایی در خصوص سرمایه گذاری اپراتور همراه اول و همچنین پست بانک در طرح های اقتصادی و برنامه های مدیریتی باشگاه سپیدرود را مطرح کرد.

وزیر ارتباطات این سرمایه گذاری ها را در قالب طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و ورزشی مالک باشگاه و در جهت حمایت از باشگاه ریشه دار و مردمی سپیدرود دانست.

آذری جهرمی با تشویق مالک جوان باشگاه سپیدرود به دلیل سرمایه گذاری در ورزش و در باشگاه پرهوادار سپیدرود، دستورات لازم را جهت تسریع امور صادر کرد.