این شائبه به وجود آمده که شاید انتقادات برخی خبرنگاران در تصمیمات روابط عمومی شورا بی تاثیر نبوده و دعوت چرخشی از خبرنگاران نیز بیش از آن که در راستای برقراری عدالت باشد در راستای حذف منتقدین به کار رفته است. 

حرف تازه – شورای اسلامی شهر رشت که در پنجمین دوره خود با شعارهایی نظیر اتاق شیشه ای و شفافیت کار خود را آغاز کرد حالا در سال دوم گویا تعریف جدیدی از این واژگان ارائه کرده است.

پس از آن که در جلسات مهم انتخاب شهردار مسائلی نظیر ممنوع الورودی تعدادی از خبرنگاران منتقد مطرح شد و در یکی از جلسات از حضور دو تن از خبرنگاران که یکی از آنها به نمایندگی از حرف تازه حضور یافته بود ممانعت به عمل آمد گویا انتخاب شهردار هم پایان ماجرا نبود و در جلسه عصر امروز شورا همچنان دعوت گزینشی از خبرنگاران ادامه دارد.

در حالی که طبق آیین نامه داخلی شورا دعوت از مستمعین از اختیارات رئیس شورا به شمار می رود سید امیرحسین علوی رئیس جوان شورای اسلامی شهر رشت مسئولیت عدم دعوت از خبرنگاران را بر عهده نگرفت و در گفتگو با خبرنگار حرف تازه هرگونه ممنوع الورودی را تکذیب کرد و اظهار داشت: مسئولیت دعوت از خبرنگاران و حاضرین در جلسه بر عهده روابط عمومی شورااست و این حوزه در راستای برقراری نظم جلسه تصمیماتی را اتخاذ می کند.

از سوی دیگر سید پیام جعفری نیا مدیر روابط عمومی شورا نیز خبر از دعوت چرخشی از خبرنگاران در جهت برقراری عدالت و به دلیل محدودیت فضای صحن شورا داد و گفت: با توجه به ۱۵ جایگاه موجود در صحن برای خبرنگاران، به صورت دوره ای و هفتگی از اصحاب رسانه با تقدیم دعوتنامه رسمی جهت حضور در جلسات دعوت خواهد شد.

این در حالی است که طی دو جلسه گذشته شورا و جلسه عصر امروز (در مجموع سه جلسه پیاپی) دعوتی از پایگاه خبری حرف تازه به عمل نیامده است.

شایان ذکر است حرف تازه طبق مستندات و آمار موجود در میان رسانه هایی که بالاترین آمار در حوزه مدیریت شهری را دارند قرار دارد و جالب آن که طی همین سه هفته برخی رسانه ها به صورت متوالی دعوت شده اند اما در جلسه گذشته نیز خبرنگار حرف تازه با وساطت بیش از نیمی از اعضای شورا در واپسین دقایق و بدون دعوت قبلی حضور یافت و امروز نیز روابط عمومی شورا برای سومین هفته متوالی به بهانه های مختلف در تلاش برای عدم حضور خبرنگار این رسانه بوده است. 

با این تفاسیر این شائبه به وجود آمده که شاید انتقادات برخی خبرنگاران در تصمیمات روابط عمومی شورا بی تاثیر نبوده و دعوت چرخشی از خبرنگاران نیز بیش از آن که در راستای برقراری عدالت باشد در راستای حذف منتقدین به کار رفته است. 

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه