حرف تازه : حجت جذب در جلسه صبح چهارشنبه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا در بررسی لایحه حمایت مالی ۲۰۰ میلیون تومانی از تیم فوتسال بانوان می رشت سپیدرود، ضمن تاکید بر حمایت از ورزش بانوان گفت: مخالف کمک به تیمهای ورزشی بانوان نیستیم اما یک تیم در مسابقات داشتیم بعد گفتند هزینه کل […]

حرف تازه : حجت جذب در جلسه صبح چهارشنبه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورا در بررسی لایحه حمایت مالی ۲۰۰ میلیون تومانی از تیم فوتسال بانوان می رشت سپیدرود، ضمن تاکید بر حمایت از ورزش بانوان گفت: مخالف کمک به تیمهای ورزشی بانوان نیستیم اما یک تیم در مسابقات داشتیم بعد گفتند هزینه کل دیگر تیم ۵۰ میلیون تومان است و با این پیش فرض موافقت شورا را گرفتند. حالا که شهرداری اسپانسر این تیم شده است می گویند ۲۰۰ میلیون دیگر نیاز داریم.

نایب رییس کمیسیون بودجه شورا تصریح کرد: اگر هزینه تیم ۵۰ میلیون تومان بود چرا ۲۰۰ میلیون دیگر درخواست شده است؟ اگر ۲۵۰ میلیون تومان نیاز بود چرا در آن زمان گفتند کل هزینه این تیم ۵۰ میلیون تومان است؟ 

وی خاطر نشان کرد: من نمی دانم این اقدام را چگونه می توان توصیف کرد. احساس بنده این است که شاهد رفتار صادقانه ای نبوده ایم و در ابتدا مبلغ کمتری عنوان شده تا مصوبه را بگیرند و حالا که تیم تحت حمایت شهرداری قرار گرفته است رقمی را که خودشان می خواهند هزینه می کنند.

حجت جذب تاکید کرد: این رفتار و این کار، کار خوبی نبوده است. ابتدا گفتند این تیم ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و با همین پیش فرض آمده بودند اما حالا ۴ برابر آن رقم را کمک می خواهند. اگر قرار است چنین هزینه ای شود تیم را بخریم. اگر به عنوان کمک مصوب کردیم نباید بخش عمده ای از هزینه تیم با شهرداری باشد.