با پیگیری های سازمان حمل و نقل، بار و مسافر، و نمایندگان شهر رشت در مجلس شورای اسلامی بخشی از سهمیه سوخت استان به شکل یورو ۴ در اختیار سازمان حمل و نقل، بار و مسافر قرار خواهد گرفت.

حرف تازه – با پیگیری های این سازمان و نمایندگان شهر رشت در مجلس شورای اسلامی بخشی از سهمیه سوخت استان به شکل یورو ۴ در اختیار سازمان حمل و نقل،بار و مسافر قرار خواهد گرفت.
در همین راستا پیمان پارسا،ریاست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر اظهار داشت:طی مصوبه ای که هیات وزیران به سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد تعیین شد تا ماشین های ناوگان درون شهری به سوخت یورو۴ مجهز شوند.
پارسا با تشکر از زحمات شهردار رشت و اعضای شورای اسلامی شهر رشت بیان داشت: طی نامه نگاری و جلسات متعددی که با حضور نمایندگان شهر رشت در مجلس شورای اسلامی و شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی کشور صورت گرفت توافق شد تا بخشی از سهمیه سوخت استان به شکل یورو ۴ در اختیار سازمان قرار گیرد.
پارسا با اشاره به آسیب های زیست محیطی بنزین های موجود در جایگاهای سوخت، تاکید کرد: اتوبوس هایی که به تازگی در خطوط ناوگان حمل و نقل شهری قرار گرفته، ساز و کار موتور های آن با بنزین یورو ۳ همخوانی ندارد و موتور ماشین ها را دچار فرسایش می کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد:سوخت مورد نیاز سازمان به صورت مستقیم از شرکت پخش فراورده های نفتی کشور در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

طی توافق صورت گرفته، ماهیانه ۱۰۰ هزار لیتر سوخت یورو ۴ برای مصرف ناوگان درون شهری در اختیار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت قرار خواهد گرفت.

  • نویسنده : بهنیا ثابت رفتار