علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت از اتمام لایروبی رودخانه گوهررود در روز گذشته خبر داد.

حرف تازه – علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت از اتمام لایروبی رودخانه گوهررود در روز گذشته خبر داد.

سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: از امروز لایروبی رودخانه زرجوب آغاز می شود و در صورت مناسب بودن شرایط هوا لایروبی این رودخانه ظرف ۲۰ روز آینده به اتمام می رسد.

هومن روایی، رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری رشت نیز اظهار کرد: لایروبی رودخانه ها تنها به همت ماشین آلات شهرداری و سازمان عمران انجام شد و دیگر دستگاه های متولی رودخانه در این حوزه مشارکتی نداشتند.

وی بیان داشت: در مسیر لایروبی رودخانه گاهاً وسایل منزل مانند مبل، یخچال و … یافت می شود و از شهروندان فهیم می خواهیم از ریختن زباله به رودخانه ها جدا خودداری کنند.