پس از انتشار فیلمی که در خصوص برخورد با ۳ نوازنده موسیقی خیابانی در رشت برخی از چهره های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واکنش هایی از خود نشان دادند.

حرف تازه – پس از انتشار کلیپی از برخورد با ۳ نوازنده موسیقی در پیاده راه فرهنگی رشت برخی چهره ها و مدیران از جمله مرتضی عاطفی واکنش هایی نشان دادند.

مرتضی عاطفی مدیر سابق شهرداری منطقه ۲ رشت و مدیر کل فعلی روابط عمومی استانداری گیلان، این اقدام را غیر اخلاقی و غیرانسانی دانست.

این در حالی است که در زمان مدیریت عاطفی بر منطقه ۲ شهرداری رشت، طرح های گرافیتی دیوار های این منطقه از بین رفت و همان زمان با انتقاد هایی همراه شد.

اظهارات عاطفی با واکنش محمد صالح زاده از فعالین رسانه گیلان همراه بود.

صالح زاده در اینستاگرام نوشت: جناب عاطفی آیا نابود کردن طرح های گرافیتی پیاده راه فرهنگی رشت در زمان مدیریت شما در شهرداری منطقه دو، یک رفتار غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر فرهنگی محسوب نمی شد؟