در شرایطی که اخباری در خصوص تایید صلاحیت چهره های مختلف سیاسی به منظور شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شده است یکی از چهره های تایید شده حسن محمدیاری است.

حرف تازه – در شرایطی که اخباری در خصوص تایید صلاحیت چهره های مختلف سیاسی به منظور شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شده است یکی از چهره های تایید شده حسن محمدیاری است.

او که برادر کوچکتر بهمن محمدیاری نماینده ادوار تالش، رضوانشهر و ماسال است از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده است و شنیده شده است با توجه به محبوبیت قابل توجه خاندان محمدیاری احتمال حضور او در حوزه انتخابیه تالش وجود دارد.

در صورت اعلام حضور محمدیاری از تالش، رقابت انتخاباتی او با شکری نماینده فعلی تالش و سایر رقبا رقابتی داغ و جالب توجه تخواهد بود.

حسن محمدیاری وکیل پایه یک دادگستری و قاضی بازنشسته است.