اتحادیه فوتبال اروپا به طور رسمی آلمان را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت های اروپا 2024 انتخاب کرد.

حرف تازه – اتحادیه فوتبال اروپا به طور رسمی آلمان را به عنوان میزبان مسابقات جام ملت های اروپا ۲۰۲۴ انتخاب کرد.

با برگزاری مراسم انتخاب میزبان مسابقات جام ملت های اروپا ۲۰۲۴، آلمان اکثریت آرا را به خود اختصاص داد.

ترکیه رقیب اصلی آلمان برای میزبانی در یورو ۲۰۲۴ در مراسم امروز بود.