هرچند در قضیه اخیر برخورد با سه نوازنده موسیقی خیابانی در رشت شهرداری رشت هیچ نقشی نداشت، اما به نظر می رسد ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته در مورد آن ها کاربرد دارد.

حرف تازه – هرچند در قضیه اخیر برخورد با سه نوازنده موسیقی خیابانی در رشت شهرداری رشت هیچ نقشی نداشت، اما به نظر می رسد ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته در مورد آن ها کاربرد دارد.

آن ها مجبور شدند که در این مورد اعلام کنند که هیچ ربطی به ماجرای برخورد نداشتند حتی بیشتر اعضای شورای شهر رشت نیز نسبت به این مساله واکنش منفی نشان دادند اما حال مشاهده می کنیم که رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان برخورد با ماموران شهرداری رشت در این مساله شده است.(اینجا بخوانید)

به نظر می رسد زور بعضی مسئولین و نمایندگان مجلس تنها به کارکنان شهرداری رشت می رسد و تنها می خواهند آن ها را مورد بازخواست قرار دهند.

در کشور چندین نهاد مسئول با ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد که در این میان شهرداری ها کمترین نقش را دارند و بیشتر کارشان در برخورد با دستفروشان جهت سد معبر است، ولی گویا تنها آن ها هستند که باید در برابر اقدامات خود مورد تنبیه قرار گیرند. حداقل انتظار از یک نماینده مجلس این است که ضمن واقع گویی ماجرا را با تنبیه یک نهاد کم خطر مثل شهرداری از خود رفع مسئولیت نکند. فوقش این است در این مواقع از ضرب المثل  شتر دیدی ندیدی استفاده کنند!

  • منبع خبر : گیل خبر