از طرف همه آنانی که در راه ماندند ، خودروهایشان خراب شد، خانه هایشان تخریب شد و مریض شدند و وسایل زندگی شان نابود شد و متحمل ضرر و زیان فراوان شدند از شما عذرخواهی می کنیم.

حرف تازه – نقی هدایتی: آقای حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه ستاد بحران گفته است : «….من در جایگاه ریاست شورای شهر و با اشراف به زحمات و خدمات صورت گرفته هیچ گاه زیر فشار از مغرضین عذرخواهی نخواهم کردم و تنها از مردم شهرم جهت هر نوع قصوری پوزش طلبیده و عذرخواهی می کنم… متاسفانه برخی ها با اهداف و نیت های شوم اقدام به جوسازی کرده و برخی دیگر نیز حتی با دریافت مبالغ ناچیز سعی در نشر اکاذیب و جلوه دادن خلاف واقعیت ها و تخریب خادمان حقیقی مردم دارند که انتظار می رود دستگاه های ذی ربط برخورد مقتضی با آنان را صورت دهند…»

در باره اظهارات اقای حاجی پور باید بگویم :
* بابت این همه آمادگی برای مدیریت بحران برف از شما عذرخواهی می کنیم.
* از این که توانستید به سرعت مشکلات کوچکی که در شهر ایجاد شده را رفع بکنید، از شما عذرخواهی می کنیم.
* از این که هنوز آب نداریم از شما عذرخواهی می کنیم .
از این که مردم هیچ کاری برای بازگشایی معابر نمی کنند از شما عذرخواهی می کنیم .
* از این که نماینده محترم ولی فقیه ، دادستان محترم مرکز استان، بازرس محترم کل استان و شخصیت ها و رسانه ها این هم بالندگی مدیریتی در بحران را ندیدند از شما عذرخواهی می کنیم .
* از این که ما پول گرفتیم تا فضای مطلوب و گلستان شهر و استان را نامناسب نشان دهیم از شما عذرخواهی می کنیم.
* از این که ما شما را تحت فشار گذاشتیم که فقط این شهردار را منصوب کنید از شما عذرخواهی می کنیم.
* از این که خودروهای اورژانس مسکن مهر بابت مسدود بودن راه نمی توانند از مقر خود خارج شوند از شما عذرخواهی می کنیم.
* از این که مردم بدون اجازه با خودرو بیرون می آیند و در شهر ترافیک ایجاد می شود از شما عذرخواهی می کنیم .
* از طرف همه آنانی که در راه ماندند ، خودروهایشان خراب شد، خانه هایشان تخریب شد و مریض شدند و وسایل زندگی شان نابود شد و متحمل ضرر و زیان فراوان شدند از شما عذرخواهی می کنیم.