حرف تازه – مدیر خدمات شهر شهرداری رشت از آغاز پاکسازی جداره رودخانه ها خبر داد. حامد بشردانش با اعلام این خبر اظهار داشت: با برنامه ابلاغی از سوی مدیریت خدمات شهری و عملیات اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و مناطق پنجگانه کار پاکسازی جداره رودخانه های رشت از امروز آغاز شد. بشردانش با […]

حرف تازه – مدیر خدمات شهر شهرداری رشت از آغاز پاکسازی جداره رودخانه ها خبر داد.

حامد بشردانش با اعلام این خبر اظهار داشت: با برنامه ابلاغی از سوی مدیریت خدمات شهری و عملیات اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و مناطق پنجگانه کار پاکسازی جداره رودخانه های رشت از امروز آغاز شد.

بشردانش با بیان اینکه مسیرهای پاکسازی مناطق پنجگانه تعیین شده است اعلام کرد: در منطقه یک از سیاه اصطلخ به سمت طراز کوه، در منطقه ۲ از رودبارتان تا پارک شهید نهی قناد، در منطقه ۳ از پارک کشاورز به سمت زرجوب، در منطقه ۴ از پل چمارسرا تا پل سیاه اصطلخ و در منطقه ۵ از پل جماران به سمت ندایی پاکسازی خواهد شد.

مدیر خدمات شهر شهرداری رشت ضمن تقدیر از زحمات تمامی زحمتکشانی که مسئولیت پاکسازی حاشیه رودخانه ها را بر عهده گرفته اند از عموم مردم خواست تا در حفظ بهداشت محیط زیست اهتمام بیشتری به خرج دهند.