عملیات لایروبی رودخانه های سطح شهر با برنامه‌ریزی ابلاغی حوزه خدمات شهری شهرداری رشت و با همکاری اجرایی سازمان عمران شهرداری آغاز شده است.

حرف تازه – حامد بشردانش مدیر خدمات شهر شهرداری رشت در گفتگویی اظهار داشت: عملیات لایروبی رودخانه های سطح شهر با برنامه‌ریزی ابلاغی حوزه خدمات شهری شهرداری رشت و با همکاری اجرایی سازمان عمران شهرداری آغاز شده است.

بشردانش با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی و ابلاغ حوزه خدمات شهری در مورد پاکسازی همه روزه محلات و رودخانه ها توسط سازمان پسماند، ازشهروندان عزیز درخواست می گردد ازریختن ضایعات و زباله به داخل نهرها، کانال ها و رودخانه ها خودداری نمایند.

تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می کنید:

  • منبع خبر : رشت 20