حرف تازه – این طرح به همت و برنامه ریزی معاونت خدمات شهری و با مشارکت مناطق پنجگانه و سازمان های مدیریت پسماند و سیما منظر و فضای سبز شهری اجرایی می شود. حامد بشردانش مدیر خدمات شهر شهرداری رشت گفت: طرح پاکسازی محلات با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری […]

حرف تازه – این طرح به همت و برنامه ریزی معاونت خدمات شهری و با مشارکت مناطق پنجگانه و سازمان های مدیریت پسماند و سیما منظر و فضای سبز شهری اجرایی می شود.

حامد بشردانش مدیر خدمات شهر شهرداری رشت گفت: طرح پاکسازی محلات با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری رشت به صورت همزمان توسط مناطق پنجگانه شهرداری رشت، سازمان مدیریت پسماند و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری اجرایی می شود.

مدیر خدمات شهر شهرداری رشت تصریح کرد: لکه گیری آسفالت، رفت و روب ویژه، پاکسازی حاشیه رودخانه ها، جمع آوری نخاله های ساختمانی، پاکسازی زمین های بایر، ترمیم وضعیت فضای سبز، گل کاری، تعمیر جداره و کفپوش های شکسته در سطح شهر، پاکسازی محورهای ورودی و خروجی شهر و حذف زوائد بصری از جمله اهداف این طرح است.

حامد بشردانش در خصوص زمان اجرای این طرح اظهارداشت: طرح پاکسازی محلات سه شنبه های هر هفته اجرا خواهد شد و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.