آرش امیر لو مدیر منطقه ۴ شهرداری رشت از آغاز طرح بهسازی روکش آسفالت معابر و خیابان های تحت پوشش منطقه ۴ شهرداری رشت با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار خبر داد.

حرف تازه – آرش امیرلو از آغاز طرح بهسازی روکش آسفالت معابر و خیابان های تحت پوشش منطقه ۴ شهرداری رشت با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار خبر داد.

مدیر منطقه ۴ شهرداری رشت گفت: در راستای کاهش مشکلات عدیده تردد ی شهروندان محترم شهر رشت، طرح بهسازی روکش آسفالت معابر و خیابان های مناطق تحت پوشش منطقه ۴ شهرداری رشت با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار در دستور کار قرار گرفت و در نخستین پروژه اجرایی در سال جاری، عملیات روکش آسفالت در خیابان ایران محله پاره بیجار در محدوده منطقه چهار شهرداری با نظارت معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی به مساحت بیش از ۱۵ هزار مترمربع انجام پذیرفت.