حرف تازه – از امروز، ۲۹خرداد ماه، دوربین های ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی ، تخلفات را بطور رسمی ثبت می کنند. رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، با اعلام این خبر افزود: دوربین های ثبت تخلفات از ابتدای سال جاری، تخلفات را به صورت آزمایشی ثبت می کنند و از فردا دوره […]

حرف تازه – از امروز، ۲۹خرداد ماه، دوربین های ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی ، تخلفات را بطور رسمی ثبت می کنند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، با اعلام این خبر افزود: دوربین های ثبت تخلفات از ابتدای سال جاری، تخلفات را به صورت آزمایشی ثبت می کنند و از فردا دوره آزمایشی به پایان می رسد.
اسماعیل حاجی پور افزود: از فردا تخلفات ثبت شده، به صورت پیامک به صاحب خوردو اطلاع داده می شود.
وی از شهروندان خواست، ضمن احترام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ، دوربین های ثبت تخلفات را مدنظر داشته باشند.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت