حرف تازه – روز گذشته بست‌ نشینی محمود احمدی‌نژاد و دوستانش همچون جوانفکر و شریف زاده در صحن امامزاده صالح با هدف دعا برای آزادی زندانیان آغاز شد. تصاویری از این بست نشینی را در ادامه مشاهده می کنید:

حرف تازه – روز گذشته بست‌ نشینی محمود احمدی‌نژاد و دوستانش همچون جوانفکر و شریف زاده در صحن امامزاده صالح با هدف دعا برای آزادی زندانیان آغاز شد.

تصاویری از این بست نشینی را در ادامه مشاهده می کنید: